Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
12. maj 2003
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

I medfør af § 11, stk. 6 i Landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger som ændret ved landstingsforordning nr. 2 af 21. maj 2002, § 7, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger, og § 23, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger fastsættes:

 

§ 1. Ved teknisk-økonomisk vurdering af de i nr. 1 til 3 nævnte boliger, der ejes af Hjemmestyret og kommunerne, skal de i bilag 1 vedlagte retningslinier og tilhørende skema anvendes for boliger:
1) I en renoveret udlejningsejendom.
2) Der omdannes fra udlejningsboliger til ejerboliger.
3) Der omdannes fra udlejningsboliger til andelsboliger.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. maj 2003
Mikael Petersen

/

Dorthe Johannsen


Bilag