Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 14
14. maj 2002
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om udøvelse af havnemyndigheden

I medfør af § 4 i Landstingforordning nr. 4 af 29. oktober 1999 om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af Hjemmestyrets havneanlæg fastsættes:

 

§ 1. Den centrale havnemyndighed udøves af Landsstyret.
Stk. 2. Den lokale, funktionelle havnemyndighed udøves efter bemyndigelse af Landsstyret.
Stk. 3. Den centrale havnemyndighed har instruktionsbeføjelserne over for den lokale, funktionelle havnemyndighed.

§ 2. I havnene i byerne Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Tasiilaq udøves den lokale, funktionelle havnemyndighed af Royal Arctic Line A/S.
Stk. 2. I havnene i byerne Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit udøves den lokale, funktionelle havnemyndighed af KNI Pilersuisoq A/S.
Stk. 3. I havnene i bygderne Narsarssuaq og Kangerlussuaq udøves den lokale, funktionelle havnemyndighed af Mittarfeqarfiit.
Stk. 4. Bortset fra de i stk. 3 nævnte bygder varetager KNI Pilersuisoq A/S tillige den lokale, funktionelle havnemyndighed i de bygder, hvori KNI Pilersuisoq A/S er repræsenteret.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. maj 2002
Jørgen Wæver Johansen

/

Jens K. Lyberth