Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 12
12. novembari 2001
Atorunnaartut

Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiummik ingerlataqarneq pillugu Inatsisartut inatsissaat

Kapitali 1.
Atuuffii

§ 1. Inatsit atuuppoq inuussutissarsiummut imaluunniit suliassaq pillugut neqeroorut erseqqissumik aalajangernagu sivisussuseqartumut Kalaallit Nunaanni ingerlanneqartumut imaluunniit suliarineqartumut, taamaattorli imm. 2 aamma 3 takukkit.
Imm. 2. Inatsit atuuppoq piginneqatigiilluni inerlatseqatigiiffinnut, ingerlatsineq avammut sammisumut tunngasoq inuussutissarsiummik ingerlatsinertut iluseqarpat.
Imm. 3. Inatsit atuutinngilaq kalaalimineerniarfinnut imaluunniit aalisarnikkut, piniarnikkut, aallaaniarnikkut nunalerinikkut imaluunniit assassorluni kusanartuliornermik assigisaannilluunniit inuussutissarsiuteqarnermut.

 

Kapitali 2.
Aalajangersakkat nalinginnaasut

§ 2. Inuit inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaatitaapput:
1) danskisut innuttaassuseqarunik imaluunniit najugaqarnissamut sulinissamullu akuersissummik Kalaallit Nunaannut atuuttumik pigisaqarunik,
2) Kalaallit Nunaanni najugaqarunik,
3) nammineersinnaatitaagunik imaluunniit nammineersinnaatitaanermik inatsit malillugu akuerineqarsimasuugunik inuussutissarsiummik pineqartumik nammineerluni ingerlatsinissamut aamma
4) Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiummik ingerlatallit nalunaarsorsimaffiannut nalunaarsimagunik.
5) akitsorterussisartutut, nunat allat aningaasaannik pappialanillu nalilinnik niueruteqartartutut imaluunniit inissianik niueruteqartartutut inuussutissarsiummik ingerlatsinerminni akiliisinnaajunnaartutut nalunaarutigineqarsimanngikkunik.
Imm. 2. Danskisut innuttaassuseqarnissamik Kalaallit Nunaannilu najugaqarnissamik imm. 1-imi piumasaqaat atorunnaartarpoq, tamanna nunat tamalaat akornanni isumaqatigiissummi imaluunniit aalajangersakkanik Naalakkersuisunit aalajangersarneqarsimasunik tunngavissaqartillugu.

§ 3. Inuit § 2, imm. 1-imi piumasaqaatinik naammassinninngitsut inuussutissarsiummik ingerlatsinissaannut Naalakkersuisut akuerisinnaavaat. Akuersissut taamaattoq tunniunneqarpat suliffik pisortaatitamit siulersorneqassaaq. Pisortaatitap § 2, imm. 1-imi pissutissaatitaasut eqquutsissimassavai, pissutsilli immikkut illuinnartut pissutissaqartippassuk Naalakkersuisut tamanna sanioqqutsissinnaavaat.

§ 4. Peqatigiilluni ingerlatseqatigiiffinni akisussaasuusuni (interessentskaber aamma kommanditselskaber) inuttut nammineerlutik akisussaasuusutut peqataasut tamarmik inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaassagunik § 2, imm. 1-imi pissutissaatitaasut eqquutsissimassavaat.

§ 5. Aktiaateqarluni, piginneqataassuteqarluni piginneqatigiillunilu ingerlatseqatigiiffiit inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaatitaapput, taakku
1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsimi Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartumi nalunaarsorneqarsimagunik,
2) ingerlatseqatigiiffiup siulersuisuii Kalaallit Nunaanni najugaqarpata aamma
3) pisortaaneqarfimmi siulersuisunilu ilaasortat nammineersinnaatitaappata imaluunniit ingerlatsinissamut nammineersinnaatitaanermik inatsit malillugu nammineerlutik inuussutissarsiummik ingerlatsisinissamik akuerineqarsimappata aammalu
4) pisortaaneqarfimmi siulersuisunilu ilaasortat akiliisinnaajunnaartutut suliarineqanngippata.
Imm. 2. Ingerlatseqatigiiffik pilersinneqarnermi nalaaniippat, imm. 1-imi aalajangersakkat apeqqutaatinnagit Erhvervs- og Selskabsstyrelsimut nalunaarutigineqareersimaguni suliffimmik ingerlatsisinnaavoq nalunaarsorneqarnissami tungaanut.
Imm. 3. Ingerlatseqatigiiffiit allat killilimmik akisussaaffillit, matumani ingerlatseqatigiiffiit ilaasortallit amerlassutsimikkut allanngorartunik imaluunniit aningaasaateqassusiat allanngo-rartut, peqatigiiffiit, iluaqutaasussatut pilersitat aamma suliffeqarfiit imminnut ingerlattut allat Dankmarkimi, Savalimmiuni imaluunniit Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartut inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaatitaapput pisortat aamma siulersuisuni ilaasortat amerlanerussuteqartut § 2-mi, tak. § 3, inuussutissarsiummik ingerlataqarnissamik pissutissaatitaasut eqquutsissimappatigit.
Imm. 4. Ingerlatseqatigiiffiit nunani allanit pigineqartut immikkoortortaat il.il. imm. 1-3-mi taagorneqartutut ittut inuussutissarsiummik aatsaat ingerlatsisinnaapput, nunat tamalaat isumaqatigiissutaasigut imaluunniit aalajangersakkatigut Naalakkersuisut aalajangersagaasigut tamanna tunngavissaqartinneqarpat. Tamatuma saniatigut immikkut illuinnartutigut Naalakkersuisut tamanna akuerisinnaavaat. Taamaattoq immikkoortortani pisortaatitat § 2-mi, tak. § 3, imm. 1, inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaanermut pissutissaatitaasut namminnerisamik eqquutsissimassavaat.
Imm. 5. Imm. 1-4-imi maleruagassat apeqqutaatinnagit immikkut illuinnartutigut qinnuteqartoqareerneratigut inuussutissarsiutitut suliffimmik ingerlatsinissaq Naalakkersuisut akuersissutigisinnaavaat.

§ 6. Inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaatitaaneq atorunnaassaaq inuussutissarsiummik ingerlatsinissamut inatsimmi pissutissaatitaasut pineqartup eqquutsikkunnaarpagit, taamaattoq tak. § 7 aamma § 9.
Imm. 2. Imm. 1-imi piumasaqaatit Naalakkersuisut sanioqqutsissinnaavaat.
Imm. 3. Pinerluttulerineq pillugu Kalaallit Nunaannut inatsimmi kapitali 30 malillugu inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaatitaaneq atorunnaarpat imaluunniit aalajangiinikkut pigiunnaarsitaappat inuussutissarsiutitut suliffik erngerluni unitsinneqassaaq.

§ 7. Kommunimut nalunaaruteqareernikkut toqusup pigisaanik isumaginnittup, katissimallugu aapparisap pigisanik kingornussassanik nikisinnagit pigisaqaannartup, akiliisinnaajunnaartup pigisaanik isumaginnittoq imaluunniit nammineersinnaajunnaarsitaasimasumut sinniisuusup, toqukkut qimaguttup, akiliisinnaajunnaartup imaluunniit nammineersinnaajunnaarsitaasimasup suliffiutaata atorunnaarsinneqarnissaa, tuniniarneqarnissaa taamaaqataanilluunniit pineqarnissaa siunertaralugit ingerlateqqissinnaavaa toqusup pigisaanik isumaginnittup, katissimallugu aapparisap, akiliisinnaajunnaartup pigisaanik isumaginnittup imaluunniit nammi-neersinnaajunnaarsitaasimasumut sinniisuusup §§ 2-miit 5-imut piumasaqaatit eqquutsissimanngikkaluarpagilluunniit. Tamatumunnga periarfissiissut toqukkut qimagunnerup, akiliisinnaajunnaarneq pillugu inassuteqarnerup imaluunniit nammineersinnaajunnaarsitaanerup kingornatigut ukiup ataatsip iluani taamaallaat atuuppoq. Pisuni immikkut illuinnartuni piffissaliussamik kommunalbestyrelsi sivitsuisinnaavoq.

§ 8. Akuersissutit inatsit manna malillugu Naalakkersuisunit tunniunneqartut killilerneqarsinnaapput piumasaqaatitalerneqarsinnaallutillu.
Imm. 2. Aalajangiinerit inatsit manna malillugu kommunalbestyrelsimit aalajangiunneqartut tunngavilersorneqassapput aamma aalajangiinerup tiguneraniit sapaatit akunneri sisamat tikitsinnagit Naalakkersuisunut naammagittaalliuuutigineqarsinnaapput.

 

Kapitali 3.
Nioqquteqarfimmit aalaakkaasumit nioqqutissanik sullissinernillu tuniniaaneq

§ 9. Nioqqutissat nioqquteqarfimmit aalaakkaasumit taamaallaat nioqqutigineqarsinnaapput, taamaattorli tak. kapitali 4.
Imm. 2. Nioqquteqarfiit aalaakkaasut tassaapput nioqquteqarfiit, suliffissuit imaluunniit sannaviit initaat aammalu aningaasanik ikisilluni pisisarfiit ataavartut.
Imm. 3. Nioqquteqarfimmit aalaakkaasumit nioqqutissanik kingusinnerusukkut aggiutititassanik imaluunniit assassorluni suliaritinniagaq ikkussortinniagarluunniit pillugit nammineerluni saaffiginninneq aatsaat pisinnaavoq pisiumasup siumut noqqaassuteqarneratigut, taamaattorli imm. 4 takuuk.
Imm. 4. Imm. 3-mi aalajangersagaq atuutinngilaq nioqqutissanik § 11, imm. 1-imi aamma 2-mi taaneqartunik inniminniineq pillugu saaffiginnissutinut. Imm. 3-mi aalajangersagaq aamma atuutinngilaq saaffiginnissutinut atuakkanik inniminniinermi imaluunniit kusanartuliatut suliaritinniakkanut, sumiiffimmi aatsaat suliarineqarsinnaasunut, nioqqutissanik sullissinernillu suliffeqarfimmi namminermi atorneqartussanik inuussutissarsiummik ingerlataqartumut aamma pisortat suliffeqarfiutaannut saaffiginnissutini, aviisinik, aviisinik sapaatit akunnerannut saqqummersartunik naqitikkanillu saqqummersittakkanik pisartagaqarniarluni inniminniinernut, sillimmasiinernut imaluunniit sullissinernut annaassiniarnermik napparsimasunilluunniit angallassinernik ilaqartunut, tamatumani kommuni ataaseq arlallilluunniit ikuallattoqartillugu annaassiniarnerit qatserinerillu suliarineqarnissaat pillugu isumaqatigiissuteqarsimatillugit.
Imm. 5. Imm. 3-mi 4-milu aalajangersakkani pineqartunut ilaavoq nunami allamiit akiligassatut inniminniineq sunaagaluartorluunniit.

§ 10. Inuussutissarsiummik ingerlataqartut aalaakkaasumik nioqquteqarfeqartut pisinianit takujuminartumi allagartamik nivingatitaqassapput piginnittup aqqanik allannilimmik.
Imm. 2. Aningaasanik ikisilluni pisisarfiit piginnittup aqqa (suliffiup) nioqquteqarfiullu najugaa pillugit paasissutissanik peqartinneqassapput.

 

Kapitali 4.
Nioqquteqarfiup aalaakkaasup avataaniit nioqqutissanik sullissinernillu tuniniaaneq

§ 11. Inuit, pisut § 12-imi taaneqartut avataasigut, inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaatitaanermut pissutissaatitaasut aamma eqquutsinneqarsimanngikkaluarpataluunniit nioqquteqarfiup aalaakkaasup avataaniit pajuttornikkut, qamutinit uniartakkanit, qamutinit pajuttuutinit, tuperniit allatulluunniit pigallartumik nioqquteqarfiusunit imaluunniit kalaaliminermik tuniniaavinniit il.il. nioqquteqarnikkut nioqqutigisinnaavaat
1) inuussutissat nutaat pinngortitameersut nunalerinikkut naatitat inerittui, nersutaatit, piniarnikkut, aallaaniarnikkut aamma aalisarnikkut pisat, inuussutissat nutaat pinngortitameersut qeritinnerisigut, pujoornerisigut tarajorternerisigullu asiunaveersakkat, aammalu iffiukkat, immuk, immuup qalippernera, sikut nerisassiat, immussuit, punnerit margarinalu;
2) aviisit, atuagassiat sap. akunnikkaartumik saqqummersartut, atuagassiallu sammisanik aalajangersimasunik imaqartitat, taamaattoq taamaallaat aqqusinerni illoqannginnersanilu aamma
3) kalaallit kusanartuliaat aamma sanalugaat.
Imm. 2. Kinaluunniit aalisakkanit pisuniinnaq imm. 1 naapertorlugu tuniniaasoq tassunga atatillugu taakkunannga akuutissanik aammalu aalisakkanik aqerlorterlugit asiunaveersakkanik tunisaqarsinnaavoq.
Imm. 3. Inuussutissarsiummik ingerlataqartut nioqquteqarfiup aalaakkaasup avataani inuussutissarsiummik ingerlataqartunut nioqqutissanik suliffimmi pineqartumi atorneqartussanik aamma tunisaqarsinnaapput.

§ 12. Illoqannginnersani, tuniniaasitsivinni nersutaatinillu niuerfinni tuniniagaasinnaapput uumasuutit, inuussutissat nunalerinikkut pinngortitat, nersutaatit, piniarnikkut, aallaaniarnikkut aalisarnikkullu pisat aammalu kalaallit kusanartuliaat kalaallillu sanalugaat. Taamaaliortoqarsinnaavoq §§ 2-miit 5-imut pissutissaatitaasut eqquutsinneqanngikkaluarpataluunniit.
Imm. 2. Piffissat, sumiiffiit piumasaqaatillu politiit isumasioqatigereerlugit kommunalbestyrelsip alajangersagai malillugit illoqannginnersani taamaallaat tuniniaasoqarsinnaavoq.

§ 13. Niueqatigiinniarluni katersuuffiusimasunermut, tuniniaalluni suliassaqarfinnullu aalajangersimasumik sammisunut tunngatillugu saqqummersitsinernut aamma saqqummersitsinernut atatillugu inuussutissarsiummik ingerlatsinerup inatsimmi matumani aalajangersakkanit pineqannginnissaa Naalakkersuisut akuerisinnaavaat.
Imm. 2. Inuussutisssarsiummik ingerlataqartut, suliffeqarfiit sinniisui il.il. nioqqutissanik sullissinissanillu inniminniisoqarnissaa siunertaralugu saqqummersitsisinnaapput inniminniinernillu inini saqqummersitsiviusuni tigooraasinnaallutik. Ini saqqummersitsivik inuussutissarsiummik ingerlataqartunut nioqqutigineqartunik sulliviutiminni atuisinnaasunuinnaq aammatinneqarlunilu inniminniiffigineqarsinnaavoq.

§ 14. Immikkut pisoqartillugu nioqquteqarfiup aalaakkaasup avataani piffissaa killilerlugu nioqqutissanik aamma sullissinissanik erseqqissumik taasanik ilaanneeriarluni tuniniaanissamut inuit, ingerlatseqatigiiffiit il.il. Naalakkersuisut akuerisinnaavaat.

§ 15. Qamummi, umiarsuarmi, tupermi allamiluunniit tuniniaanermi atorneqartumi tuniniaasup aqqa erseqqissumik takutinneqassaaq. Piumasaqaalli atuutinngilaq nioqqutissanik assartuinermi.

 

Kapitali 5.
Akunnittarfiit neriniartarfiillu pillugit immikkut

§ 16. Akunnittarfinnik neriniartarfinnillu ingerlatsineq inatsimmi matumani tassaatinneqarpoq
1) nerisassanik najoqqagassanillu sassaalliinikkut namminerisamik inuussutissarsiummik ingerlatsineq, matumani ataasiartumik aaqqissuussisarnerit aamma ilanngullugit,
2) sassaalliivigineqarnissamut periarfissaqarfiusumik unnuisitsisarnermik namminerisamik inuussutissarsiummik ingerlatsineq,
3) sassaalliinermik namminneq isumaginnittunut katerisimaartunut ininik attartortitsineq.
Imm. 2. Sassaalliineq inatsimmi matumani tassaatinneqarpoq tuniniaaffiusumi taassuma-luunniit eqqaani nerisassanik najoqqagassanillu tuniniaaneq.
Imm. 3. Kapitalimi matumani aalajangersakkat piginneqatigiiffinnut peqatigiiffinnullu allanut atuupput inuussutissarsiummik taamatut ingerlatsineq avammut sammisinneqarpat imaluunniit ilaasortat akiliisillugit imigassanik aalakoornartortalinnik kimittuunik kimikitsunilluunniit sassaalliivigineqartarpata.

§ 17. Neriniartarfinnik akunnittarfinnillu ingerlatsineq taamaallaat ingerlanneqarsinnaavoq Kalaallit Nunaanni ingerlatsivimmit aalaakkaasumit, ingerlatsivinnit taamaattuniit nerisassat, iffiukkat, kaagiliat piariikkat najoqqagassallu kisimik annitassatut tunineqarsinnaapput.
Imm. 2. Sullivik aallartinneqassanngilaq init imaluunniit sassaalliiviit pineqartut siunertarisaminnut akuerineqaqqaartinnagit.

§ 18. Sulliviup ulluinnarni ingerlanneqarnera piginnittumit imaluunniit pisortaatitamit siulersorneqassaaq. Sullivik ingerlatsivinnit arlalinnit ingerlanneqarpat taakku ilaat ataasiinnaq piginnittumit siulersorneqassaaq. Ingerlatsiviit allat immikkut ataasiakkaarlutik tassani pisortaatitamit siulersorneqassapput.
Imm. 2. Ingerlatseqatigiiffiit taamaaqataaluunniit § 5-imi taaneqartut ilaat piginnittuuppat, sulliviup ingerlatsivii immikut ataasiakkaarlutik tassani pisortaatitamit siulersorneqassapput. Tamanna aamma atuuppoq pigisanut § 9-mi taaneqartunut.
Imm. 3. Pisortaatitat ingerlatsiviusumi kommunalbestyrelsimut nalunaarutigineqassapput. Pisortaatitat § 2-mi pissutissaatitaasunik eqquutsitsisimassapput. Ingerlatsiviusumi kommunalbestyrelsip qinnuteqartoqareerneratigut akuerisinnaavaa inuup ataatsip piginnittutut imaluunniit pisortaatitatut ingerlatsivimmik ataatsimit amerlanerusunik ingerlatsisutut siulersuisuunissaa.
Imm. 4. Pisortaatitaasoq piginnittutuulli suliffiup ingerlanneqarnera pillugu pinerluttulerinermik inatsit malillugu akisussaassuseqarpoq.

§ 19. Sutorniartarfimmik ingerlatsineq tassaatinneqarpoq inini tamatumunnga aaqqissuussaasuni imaluunniit suliffinnut atasuni taamaaqataanniluunniit inunnut suliffimmi sulisorineqartunut, sulisorineqartut pulaartuinut aammalu qamutinik motorilinnik ingerlatitsisunut, aatsisartunut il.il. suliffeqarfimmilu pisassalinnut sassaalliineq. Suliffinni immikkut ittuni taamaattunut ornigussinnaatitaasut killiliivigineqarnissaat Naalakkersuisut erseqqinnerusumik maleruagassiuussinnaavaat.
Imm. 2. Imm. 1-imi taaneqartutut suliffeqarfik pillugu pinerluttulerinermik inatsit malillugu akisussaassuseqartoq tassaavoq sutorniartarfiup ingerlanneqarneranut akiliisussaaq. Sutorniartarfiup initaani nioqqutissanik tuniniaanermik ingerlatsisoqassanngilaq. Taamaattoq Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput taakku malillugit kantiinani tunisat Inatsisartut inatsisaatigut matumuuna pineqanngitsunik inuussutissanik najoqqagassanillu, inuttut uulluinnarni pisariaqartitanik taamaaqataannillu erseqqinnerusumik taaneqartunik nioqquteqartoqarsinnaanngorlugu.
Imm. 3. Immikkut pisoqartillugu § 16, imm. 2-mi taaneqartutut ittumik sutorniartarfiup initaani - aamma sutorniartarfiup matoreernerani - sassaalliisoqarnissaa Naalakkersuisut akuerisinnaavaat.

§ 20. Nalliuttorsiornerni, ataatsimiinnerni, tuniniaasitsinerni, qinersisoqarnerani, pigallartumik saqqummersitsinerni assingusunilu immikkut pisuni inuup tamatumunnga toqqarneqartup neriniartarfiutilittut akunnittarfiutilittullu inatsimmi pineqartunut ilaasumik allatut akuerineqanngikkaluarluni ingerlatsinissaa politiinit akuerineqarsinnaavoq.
Imm. 2. Højskolit ingerlatsiviillu assingusut taakku katerisimaartuminnut ataatsimiittuminnullu ataatsimoortumik nereqatigiissitsineranni sassaalliineq kommunalbestyrelsi akuersiseqqaarnagu pisinnaavoq.

 

Kapitali 6.
Akitsorterussisartut, nunat allat aningaasaannik pappialanillu nalilinnik niueruteqartartut imaluunniit pigisanik aalaakkaasunik niueruteqartartut pillugit immikkut

§ 21. Inatsimmi matumani akitsorterussisarnermik suliaqarnertut paasineqassaaq taamaaliornissamut sumiiffinni aalajangerneqarsimasuni akitsorterussinikkut nioqqutissanik tuniniagassanik tigooraaneq akitsorterussinissamillu piareersaaneq.
Imm. 2. Akitsorterussisartut niuernermik, assassortarissanik suliffissuaqarnermilluunniit ingerlataqassanngillat. Akitsorterussisarfiup pigineqareersup ingerlaqqiinnarnissaa immikkut pissuteqarluni kissaatigineqarpat, Naalakkersuisut aalajangersagaq taanna atuutunngitsoortissinnaavaat. Akitsorterussisartut niuernermut init atugarisaat taamaallaat Naalakkersuisut akuersissuteqarnerisigut inuussutissarsiummik allamik ingerlatsinermut atorneqarsinnaapput.

§ 22. Inatsimmi matumani nunat allat aningaasaannik pappialanillu nalilinnik nioqquteqartarfimmik ingerlatsinertut paasineqassaaq pappialanik nalilinnik pisiortorneq tuniniaanerlu allat akiligassaannik, aningaasat nalingisa assigiinngissutaannik iluaquteqarluni niunermik ingerlatsineq aningaasanillu nunat allat aningaasaannut allanngortitsisarneq.
Imm. 2. Taaguut "nunat allat aningaasaannik pappialanillu nalilinnik niueruteqartartoq" taamaallaat atorneqarsinnaavoq inatsimmi matumani piumasaqaatit naammassineqarsimappata.
Imm. 3. Naalakkersuisut kukkunersiuisarneq suliffeqarfiullu sinniisaanik atuisinnaatitaaneq pillugit erseqqinnerusunik maleruagassaliorsinnaapput. Nunat allat aningaasaannik pappialanillu nalilinnik niueruteqartartut aalajangersimasumik niertarfeqassapput.
Imm. 4. Aningaaseriviit sparekarsillu nunat allat aningaasaannik pappialanillu nalilinnik niuernermik ingerlatsisinnaapput inatsisit allat malillugit tamanna ajornartitaanngippat.

§ 23. Inatsimmi matumani pigisanik aalaakkaasunik nioqquteqartartutut inuussutissarsiuteqarnertut paasineqassaaq pigisanik aalaakkaasunik pisiortornermi tuniniaanermilu akunnermiliuttut ingerlatsineq kiisalu aalajangersimasumik nioqquteqartarfimmiit inuussutissarsiummik ingerlatsineq.
Imm. 2. Pigisanik aalaakkaasunik akunnermiliuttutut nioqquteqartartut eqqartuussissuserisullu pigisanik aalaakkaasunik niuernermik inuussutissarsiuteqarsinnaapput immikkut akuersissuteqarfigineqaratik.
Imm. 3. Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput inuussutissarsiutit atorfiillu ilaat pigisanik aalaakkaasunik niuernermik inuussutissarsiuteqarnermut atorneqarsinnaanngitsut.
Imm. 4. Naalakkersuisut pigisanik aalaakkaasunik niueruteqartartut suliarisartagaannut erseqqinnerusumik malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.
Imm. 5. Pigisanik aalaakkaasunik niueruteqartartut taakkulu sulisui pigisanik aalaakkaasunik allanut tunisinermi pisinnaatitaaffiit nalunaarsorneqarnerat qularnaveeqqusiissutillu pillugit uppernarsaaseeqqusaanngillat.

 

Kapitali 7.
Ataatsimut aalajangersakkat

§ 24. Inuussutissarsiummik ingerlataqartut nioqqutissaatiminnik Kalaallit Nunaanni akitsorterussinikkut tuniniaasinnaapput.

§ 25. Inuit inatsit manna malillugu inuussutissarsiummik ingerlatsisinnaatitaasut inatsisini allani inuussutissarsiorsinnaanermut allagartaqarnissaq piumasaqaataappat inatsisinut allanut atatillugu uppernarsaatissatut atugassamik inuussutissarsiorsinnaanermut allagartamik tunineqarsinnaapput. Inuussutissarsiorsinnaanermut allagartaq kommunalbestyrelsimit tunniunneqartarpoq. Naalakkersuisut § 3 aamma § 4 malillugit aalajangiisimappata imaluunniit § 8 malillugu akuersissuteqarsimallutik taamatuttaaq inuussutissarsiorsinnaanermut allagartaq Naalakkersuisunit tunniunneqarsinnaavoq.
Imm. 2. Inuussutissarsiorsinnaanermut allagartami piginnittoq sumiiffillu atuuffigisaa inuussutissarsiutillu suunera allassimassapput.

§ 26. Inatsit manna naapertorlugu akuersissutinik tunniussinernut sullissinermut akiliutissat Naalakkersuisut aalajangersarlugillu akileqqusinnaavaat. Akiliutissap angissusissaa akileqquneqarnissaalu pillugit maleruagassat erseqqinnerusut Naalakkersuisut saqqummiussinnaavaat. Sullissinermut akiliut Nunatta karsianut nakkartinneqassaaq.

 

Kapitali 8.
Pineqaatissiinissamut aalajangersakkat

§ 27. § 2-mi, imm. 1-imik, § 3-mi, oqaaseqatigiit aappaannik, § 4-mik, § 5-imik, § 6-imi, imm. 3-mik, § 9-mi, imm. 1-imik, 3-mik aamma 5-imik, § 10-mik, § 12-imi, imm. 2-mik, § 13-imi, imm. 2-mi oqaaseqatigiit aappaannik, § 15-imi, imm. 1-imi oqaaseqatigiit siulliannik, § 17-imik, § 18-mi, imm. 1-3-mik, § 21-mi, imm. 2-mik, § 22-mi, imm. 2-mik, § 23-mi, imm. 4-mi oqaaseqatigiit aappaannik kiisalu § 23-mi, imm. 5-imik unioqqutitsinerit akiliisitsissutigineqarsinnaapput naalagaaffiup karsianut nakkartinneqartussanik.
Imm. 2. Maleruagassani inatsit malillugu Naalakkersuisut maleruaqqusaanni maleruagassani aalajangersakkanik unioqqutitsinernut akiliisitsisarneq pillugu aalajangersaasoqarsinnaavoq.
Imm. 3. Suliffeqarfik, naalagaaffimmit, Namminersornerullutik Oqartussanit, kommunimit imaluunniit kommunit ataatsimoorussiviannit, aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffimmit, piginneqataassuteqarluni ingerlatseqatigiiffimmit, piginneqatigiiffimmit assigisaannilluunniit ingerlanneqartoq unioqqutitsisuuppat suliffeqarfik taannaatillugu akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.
Imm. 4. Naalakkersuisut piginnaatinneqarput aalajangersakkani, inatsit manna tunngavigalugu aalajangersarneqartuni, peqqussummik unioqqutitsinermut akiliisitsisarneq pillugu maleruagassanik aalajangersaanissaannut, aammattaaq unioqqutitsineq piaaraluneernertut mianersuaalliornertulluunniit pineqartumut tutsinneqarsinnaanngikkaluarpalluunniit.
Imm 5. Nerisassanik imigassanillu inatsimmut matumunnga akerliusumik atuisoq, pisisoq allatulluunniit pissarsisoq akiliissutaasussanngortinneqarsinnaavoq.

§ 28. Ininut iserfigineqarsinnaasunullu allanut inatsit manna malillugu inuussutissarsiummik ingerlataqarfiusunut politiit isernissaat itigartitsissutigineqarsinnaanngilaq. Tamannali atuutinngilaq ineeqqanut unnuiffissatut attartortitanut.

 

Kapitali 9.
Atortuulersitsinermut ikaarsaariarnermilu aalajangersakkat

§ 29. Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2002-mi atortuulerpoq.
Imm. 2. Peqatigisaanik Kalaallit Nunaanni namminersorluni inuussutissarsiuteqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 16. november 1984-imeersoq, Kalaallit Nunaanni namminersorluni inuutissarsiuteqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarne-ranik Inatsisartut inatsisaat nr. 2, 31. maj 2001-imeersoq aamma Kalaallit Nunaanni neriniartarfinnik akunnittarfinnillu ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 7, 16. november 1984-imeersoq atorunnaarsinneqarput.
Imm. 3. Imm. 2-mi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu nalunaarutit maleruaqqusallu allat Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 16. november 1984-imeersoq, Kalaallit Nunaanni namminersorluni inuutissarsiuteqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarne-ranik Inatsisartut inatsisaat nr. 2, 31. maj 2001-imeersoq aamma Kalaallit Nunaanni neriniartarfinnik akunnittarfinnillu ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 7, 16. november 1984-imeersoq tunngavigalugit aalajangersarneqarsimasut atuutsiinnarneqartulluunniit atuukkunnaarsinneqarnissamik tunaanut atuutiinnassapput.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Søren Hald Møller