Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
31. maj 2001
Gældende

Landstingslov om ændring af Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

§ 1.

I landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, foretages følgende ændringer:

 

1. § 9, stk. 1, affattes således:
"  Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet en afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Begæringen skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 2001.
Grønlands Hjemmestyre den 31. maj 2001 .
Jonathan Motzfeldt

/

Søren Hald Møller