Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 1
31. maaji 2001
Atuuttut

Naalakkersuinikkut sulinermut aningaasatigut tapiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat

§ 1. Inatsisartuni naalakkersuinikkut sulineq nukittorsarumallugu naalakkersuinikkut partiit, kattusseqatigiillu Inatsisartuni ilaasortaatitaqartut inuillu ataasiakkaat partiit avataatigut qinigaasimasut aningaasanik tapiiffigineqartarput.
Imm. 2. Inatsisartuni ilaasortanut, partii kattusseqatigiilluunniit sinnerlugit qinigaasimasunut, partiimit kattusseqatigiinnilluunniit tunuartunut tapiissuteqartoqartassaartaaq.
Imm. 3. Tamatuma saniatigut kommunimut Inatsisartunulluunniit qineqqusaarnermut aningaasartuutit tapiiffigineqarsinnaapput.

 

Inatsisartuni sulinermut tapiissutit

 

§ 2. Naalakkersuinikkut suliniaqatigiiffik, partii, Inatsisartuni qinikkanik sinniisoqartoq partiip naalakkersuinikkut sulineranut tapiiffigineqarsinnaatitaavoq. Tapiissut ukiumut angissuseqarpoq partiip qinigaatitaanut tamanut 100.000 kr.-inik.
Imm. 2. Inatsisartuni ilaasortaq partiit avataatigut qinigaasimasoq naalakkersuinikkut sulinerminut tapiiffigineqarsinnaatitaavoq. Tapiissut ukiumut 100.000 kr.-iuvoq.
Imm. 3. Inatsisartuni ilaasortat kattusseqatigiillutik arlaliullutik qinigaasimagunik naalakkersuinikkut sulinerminnut ataatsimoortumik tapiiffigineqarsinnaatitaapput. Kattusseqatigiit sinnerlugit qinigaasunut tamanut tapiissut ukiumut 100.000 kr.-iuvoq.
Imm. 4. Immikkoortut 1-imiit 3-mut malillugit tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaatit ukiumi qinnuteqarfiusumi tunniutereersimaneqassapput kingusinnerpaamik ukiumi qinnuteqarfiusumi 1. marts.

 

§ 3. Partii, kattusseqatigiit imaluunniit ilaasortaq partiit avataatigut qinigaasoq siusinnerusukkut Inatsisartuni ilaasortaasimanngikkuni tapiiffigineqarsinnaatitaavoq § 2, imm. 1 - 3 malillugit.
Imm. 2. Imm. 1 malillugu tapiissutit ukiumi qinersiviusumi tunniunneqassapput qaammammit qinersivimmiit ukiumut tapiissutissat agguaqatigiinnerat naapertorlugu.
Imm. 3. Imm. 1 malillugu naalakkersuinikkut sulinermut tapiissutissanik qinnuteqaat kingusinnerpaamik tunniunneqarsimassaaq qinersinerup kingornatigut qaammatit marluk qaangiunneranni.

 

§ 4. Inatsisartuni ilaasortaq partiimiit kattusseqatigiinnilluunniit qinigaasimasoq partiimit kattusseqatigiinnilluunniit tunuartoq Inatsisartuni naalakkersuinikkut sulinerminut tapiiffigineqarsinnaatitaavoq. Tapiissut angissuseqarpoq ukiumut 100.000 kr.-inik.
Imm. 2. Imm. 1 malillugu tapiissutit tunniunneqartassapput ukiumi partiimit kattusseqatigiinnilluunniit tunuarfiusumi qaammammit partiimit kattusseqatigiinilluunniit tunuarfiup naaneraniit agguaqatigiissillugu ukiumoortumik pisassat tunngavigalugit.
Imm. 3. Imm. 1 malillugu tapiissutit qinnutigineqassapput partiimit kattuseqatigiinnilluunniit tunuarnerup kingornatigut kingusinnerpaamik qaammatit marluk qaangiunneranni.

 

Naatsorsuinermi tunngaviusut

 

§ 5. §§ 2 - 4 malillugit tapiissutit qinnuteqareernikkut ukiumut ataasiarlutik tunniunneqartarput 1. januarimiit 31. decembarimut atuuttussatut.
Imm. 2. § 2, imm. 1 aamma 3 malillugit tapiissutit naatsorsorneqartassapput ukiumi qinnuteqarfimmi 1. januarimi ilaasortaqassuseq tunngavigalugu. Ukiumi qinnuteqarfiusumi tapiissutit naatsorsorneqaqqissanngillat 1. januarimiit 31. decembarimut ilaasortat qinigaasut allanngornerat patsisigalugu.
Imm. 3. Tapiissutit § 2 aamma 4 malillugu partiimut, kattusseqatigiinnut ilaasortanulluunniit ataasiakkaanut ilaasortaajunnaartumulluunniit ukiumi qinersiviusumi tunniutassat ikilineqaratilluunniit amerlineqassanngillat ukiumi qinersivimmi 1. januarimut sanilliullugu ilaasortaatitat allanngorsimagaluarpataluunniit.

 

Qineqqusaarnermut tapiissutit

 

§ 6. Partii partiilluunniit avataatigut nunaqarfinni aqutsisunut, kommunimut Inatsisartunulluunniit qineqqusaartoq qinersineq sioqqullugu naalakkersuinikkut sulinermini aningaasartuutiminut tapiiffigineqarsinnaavoq.
Imm. 2. Partiinut partiillu avataatigut qinigassanngortittunut tapiissutit aningaasat inatsisaanni aalajangerneqartassapput.

 

§ 7. Qinersineq sioqqullugu naalakkersuinikkut sulisimanermut tapiissutit qinnutigineqassapput kingusinnerpaamik qinersinerup kingornatigut qaammatit marluk qaangiunneranni.

 

Qinnuteqarneq aningaasallu tigunerat

 

§ 8. §§ 2 - 4 malillugit qinnuteqaatit Inatsisartut Siulittaasoqarfiannut tunniunneqassapput, tassa taakkua aalajangissammassuk tapiiffigineqarnissamut piumasaqaatit eqqortinneqarsimanersut.
Imm. 2. Tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat tunniunneqassaaq partiip siulersuisuunerinit, kattusseqatigiit sinniisuannit aamma partiit avataatigut Inatsisartuni ilaasortaasumit imaluunniit partiit avataatigut qinigassanngortittumit tapiissutillu taakkununnga tunniunneqassapput.
Imm. 3. § 6 malillugu tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaatit Naalakkersuisunut tunniunneqartassapput.

 

§ 9. Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu tapiissutit bankimi kontumut immikkut inissitamut ikineqassapput, taakkulu siunertanut allanut atorneqassanngillat.
Imm. 2. §§ 2 - 4-imut malillugit tapiissutinik tigusisartut ukiut tamaasa qinnuteqarnerminnut aammalu naatsorsuutinik kukkunersiukkanik nassiussinerminnut ilanngullugu Inatsisartut Siulittaasoqarfiannut uppernarsarlugu nalunaarutigisassavaat qaamatisiutit ukiuanni qaangiuttu-mi tapiissutit naalakkersuinikkut sulinermut ilumut atorneqarsimasut, kiisalu tamanna nangeq-qinneqassasoq. Taamatut uppernarsaalluni nalunaaruteqartoqanngippat Inatsisartut Siulittaasoqarfiat aalajangersinnaavoq tapiissutit tunniutassat tulliit kinguartinneqassasut tunniutinngiinnarneqassasulluunniit.
Imm. 3. § 6 malillugu tapiissuteqarfigineqarsimasut qinersinerup kingorna kingusinnerpaamik qaammatit pingasut qaangiunneranni uppernarsarlugu Naalakkersuisunut nalunaarutigissavaat aningaasat qinersineq sioqqullugu naalakkersuinikkut suliniarnermut ilumut atorneqarsimasut. 25.000-init amerlanerusunik tapiissutisisimasut uppernarsarlugu nalunaarumminnut ilanngullu-git tapiissutit atorneqarnerinut naatsorsuutinik kukkunersiukkanik nassiussaqassapput. Taamatut uppernarsarlugu nalunaaruteqartoqanngippat imaluunniit naatsorsuutinik kukkunersiukkanik nassiussisoqanngippat Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat tapiissutigineqarsimasut tamakker-lugit ilaannakorlugilluunnit utertinneqassasut.

 

§ 10. Inatsit manna naapertorlugu tapiissutaasut isertitatut akileraarutaasussatut isigineqassanngillat. Tapiissutit erniatigut isertitaqaataasimappata akileraarutissanut ilanngunneqassanngillat.
Imm. 2. Inatsit manna malillugu tapiissutinut aningaasartuutit Nunatta karsianit matuneqassapput.

 

§ 11. Inatsit atortuulerpoq 1. januar 2002.
Imm. 2. 2001-imi tapiissutigineqarsimasut pillugit§ 9 malillugu naatsorsuutinik kukkunersiuk-kanik nassiussisoqassanngilaq.
Imm. 3. Tamatuma peqatigisaanik atorunnaarsinneqassapput naalakkersuinikkut suliaqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 31. oktober 1995-imeersoq kiisalu naalakkersuinikkut suliaqarnermut Inatsisartut inatsisaata allannguutaa nr. 5, 11. november 2000-imeersoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 31. maj 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Søren Hald Møller

Atassuteqarnerit
Uani allanngortinneqarpoq

Allakkiat