Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
12. november 2001
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om drift, administration og lejefastsættelse i de offentlige udlejningsboliger)

§ 1.

I landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes som stk 4:
"Stk. 4. Landsstyret fastsætter nærmere regler om administration og drift af Hjemmestyret og kommunernes udlejningsejendomme, herunder om administrationsbidragets bestanddele og opdeling i bidrag og gebyr, kapitalforvaltning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse og revision."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen