Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
12. november 2001
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger (finansiering)

§ 1.

I Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger foretages følgende ændringer:

1. § 13 affattes således:
"§ 13. Udgifter til boligsikring i henhold til denne forordning afholdes med 40% af kommunen og 60% af Landskassen.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om regnskabsaflæggelse og revision."

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Ole Dorph