Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 19
18. maj 2001
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om gebyr for alkoholbevillinger og påtegninger

I medfør af § 24, stk. 4 i landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke fastsættes:

 

§ 1. For udstedelse af alkoholbevilling betales et gebyr til Landskassen på 200 kr.

§ 2. Ved påtegning på gyldig alkoholbevilling om ret til særlig bevilling i medfør af § 13, stk. 6, i landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, betales et gebyr til Landskassen på 100 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2001.
Stk 2. Alkoholbevillinger og påtegninger er dog gebyrfri, såfremt ansøgning herom er kommet frem til bevillingsmyndigheden, jf. § 3, stk. 1, i landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, inden bekendtgørelsens ikrafttræden.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. maj 2001
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen