Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 10
23. februar 2001
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om midlertidigt stop for salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Illoqqortoormiut kommune

I medfør af § 26, stk. 1, nr. 2 og 27. stk. 3 i landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke fastsættes:

 

§ 1. Alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke med et indhold på 15 volumen-procent alkohol eller derover er forbudt i Illoqqortoor-miut kommune.

§ 2. For overtrædelse af § 1 kan der idømmes bøde, jf. landstingslov nr.11 af 11. november 2000, § 27, stk.3.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. februar 2001.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 12. januar 2001 om midlertidigt stop for salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Illoqqortoormiut kommune.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. februar 2001
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen