Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
11. november 2000
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om lønnings- og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark (normering af stillinger)

§ 1.

I landstingslov nr. 20 af 17. december 1985 om lønnings- og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark, foretages følgende ændringer:

1 . § 6 affattes således:
"§ 6. Samtlige tjenestemandsstillinger optages på et normativ.".

 

§ 2.

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 2000.
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt