Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
11. november 2000
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

§ 1

 

I landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption som ændret ved landstingsforordning nr. 12 af 30. oktober 1998 foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 1 affattes således:
"En kvinde, der enten har haft lønnet beskæftigelse indenfor de seneste 13 uger inden forventet fødsel, eller i samme periode har virket som selvstændig erhvervsdrivende, som medhjælper for en selvstændig erhvervsdrivende ægtefælle eller samlever, som uddannelsessøgende eller som elev i folkeskolens ældste klasser, har ret til barselsorlov på grund af graviditet og barsel fra det tidspunkt, hvor sundhedsvæsenet skønner, at der er 2 uger til fødslen og indtil 15 uger efter fødslen"

2. § 9, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Ved fødsel af to eller flere samtidigt fødte børn udvides kvindens barselsorlov fra 15 til 19 uger efter fødslen"

3. § 9, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Er faderskabet til et barn fastslået i h.t. reglerne om Børns Retsstilling, har faderen ret til barselsorlov i 3 uger indenfor de første 15 uger efter barnets fødsel, såfremt han indenfor de seneste 13 uger inden orloven har haft lønnet beskæftigelse, eller i samme periode har virket som selvstændig erhvervsdrivende, som medhjælper for en selvstændig erhvervsdrivende ægtefælle eller samlever, som uddannelsessøgende eller som elev i folkeskolens ældste klasser."

4. § 5 affattes således:
"§ 5. En kvindelig lønmodtager skal underrette sin arbejdsgiver om graviditet senest 13 uger før forventet fødsel. Samtidig hermed skal hun underrette arbejdsgiveren om, hvornår hun forventer at påbegynde sin barselsorlov. Senest 8 uger efter fødslen skal hun underrette arbejdsgiveren om, hvornår hun påtænker at genoptage arbejdet."

 

§ 2

 

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2001 med virkning for tilfælde, hvor fødslen finder sted efter den 31. december 2000.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 2000
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen