Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 239
1. februar 2000
Ophævet

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Hermed ophæves cirkulærer nr. 199 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption med virkning fra dags dato.

 

Der henvises til direktoratets vejledning af 29. april 1998 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

 

Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, den 1. februar 2000.

 

Martha S. Abelsen / Berti Bourup