Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 10
9. maj 2000
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om gebyr for næringsbrev som restauratør og hotelvært

I medfør af § 5, stk. 2 i landstingslov nr. 7 af 16. november 1984 om restauration- og hotelvirksomhed m.v. i Grønland fastsættes:

 

§ 1. For udstedelse af næringsbrev og duplikateksemplar heraf betales et gebyr til Landskassen på 200 kr.

 

§ 2.Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. Juni 2000.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 9 af 21. maj 1997 om gebyr for næringsbrev som restauratør og hotelvært.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. maj 2000.
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen