Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
29. oktober 1999
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Naturinstitut

§ 1.

I landstingslov nr. 6 af 8. juni 1994 om Grønlands Naturinstitut foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 3, ændres "7" til: "8".

2. § 6, stk. 4 affattes således:
"Stk. 4. Formanden og 3 medlemmer udpeges af landsstyret, 3 medlemmer udpeges af interesseorganisationer valgt af landsstyret og 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejdere på Naturinstituttet."

3. I § 9 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om instituttets opbygning og stillingsstruktur."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2000.
Grønlands Hjemmestyre den 29. oktober 1999.
Jonathan Motzfeldt

/

Alfred Jakobsen