Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
31. maj 1999
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner

§ 1

I landstingslov nr. 4 af 20. maj 1998 om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner affattes § 49, stk. 3 således: 

"Stk. 3. Såfremt der etableres en tjenestemandsret, kan sager, der henhører under denne, ikke forelægges for Lønningsrådet."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 1999
Jonathan Motzfeldt

/

Kaj Kleist