Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
29. oktober 1999
Gældende

Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske Organisation

§ 1

 

I Landstingsforordning nr. 8 af 19. december 1986 vedrørende Grønlands tekniske Organisation, som ændret ved Landstingsforordning nr. 18 af 28. oktober 1993, og ved Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997, foretages følgende ændring:

 

§ 3, stk. 4, affattes således:

"Stk. 4. Ændringer i årets løb af takster for vand forelægges for landstingets finansudvalg til godkendelse forinden ikrafttræden".

 

§ 2

 

Denne Landstingsforordning træder i kraft den 1. december 1999.

 

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1999.

 

 

 

 Jonathan Motzfeldt

/

Steffen Ulrich-Lynge