Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 21
30. oktober 1998
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

§ 1

ILandstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning foretages følgende ændring:

Efter § 7 indsættes:
"§ 7 a. Den, der er part i en sag, kan tilkendegive at vedkommende ønsker at blive betjent på grønlandsk eller dansk. En sådan tilkendegivelse er bindende for myndigheden."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Kaj Kleist