Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 19
30. oktober 1998
Ophævet

Landstingslov om ændring af Landstingslov om Grønlands Sprognævn.

§ 1

I Landstingslov nr. 12 af 26. oktober 1989 om Grønlands Sprognævn affattes § 2 således:

"§ 2. Nævnet består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, der udpeges af Grønlands Landsstyre.
Stk.2. Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år.
Stk.3. Nævnet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden, jf. dog § 4."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1999.
Stk. 2. Medlemmerne udpeges første gang for perioden 1. januar 1999 til 31. december 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998.
 Jonathan Motzfeld

/

Konrad Steenholdt