Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 17
30. oktober 1998
Ophævet

Landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på rejer

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejersom ændret bl.a. ved landstingslov nr. 13 af 30. oktober 1992 og senest ved landstingslov nr. 10 af 13. juni 1994, foretages følgende ændringer:


1.
I § 4, stk. 1, ændres "1 procent" til: "3 procent"

2. I § 6 ophæves stk. 2 og 3.

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte