Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
21. oktober 1998
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil, som senest ændret ved landstingslov nr. 15 af 3. november 1994, foretages følgende ændringer:

§ 10, stk. 1, nr. 1 , affattes således:
"for første gevinstgivende automatspil kr. 54.000, for det andet kr. 60.000 og for hver af de efterfølgende kr. 66.000."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 30. november 1998 med virkning første gang for afgiften vedrørende januar kvartal 1999, der forfalder den 1. december 1998.
Gønlands Hjemmestyre, den 21. oktober 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte