Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
21. oktober 1998
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

§ 1

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som ændret ved landstingslov nr. 2 af 6. maj 1993 og senest ændret ved landstingslov nr. 9 af 6. november 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 7 affattes således:
"Cigarer, cerutter og cigarillos,
a) 3 gr. pr. stk. og derunder........pr. stk. 0 kr. 88 øre.
b) over 3 gr. .............................pr. stk. 1 kr. 06 øre."

2. § 1, stk. 1, nr. 8 affattes således:
"Cigaretter ...............................pr. stk. 1 kr. 51 øre."

3. § 1, stk. 1, nr. 9 affattes således:
"Røgtobak
a) pladetobak, cut plug, granuleret o. lign. samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1,5 mm. pr. kg. 333 kr. 42 øre.
b) andet ...................................pr. kg. 788 kr. 65 øre."

4. § 1, stk. 1, nr. 10 affattes således:
"Cigaretpapir, incl. hylstre ..........pr. stk. 0 kr. 33 øre."

5. § 1, stk. 1, nr. 20 affattes således:
"Snescootere ............................ pr. stk. 22.000 kr."

6. § 1, stk. 1, nr. 21 affattes således:
"a) Personbiler:
Der svares afgift med et fast beløb på 50.000 kr. plus 100% af den del af fakturaværdien, der overstiger 50.000 kr. men ikke 150.000 kr. og 125% af resten. For dieseldrevne personbiler svares afgift med et fast beløb på 35.000 kr., plus 85% af den del af fakturaværdien, der overstiger 35.000 men ikke 150.000 og 105% af resten.
b) Varebiler og andre:
Dieseldrevne ..............................pr. stk. 35.000 kr.
Benzindrevne, eller andet ............pr. stk. 50.000 kr.
Stk. 2. Biler, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, og som kun er konstrueret med plads til 1 eller 2 passagerer ved siden af føreren på forsædet, samt kassevogne, lastbiler og busser, er omfattet af stk. 1, litra b.
Stk. 3. En importør af automobiler kan indhente forhåndstilsagn i Skattedirektoratet om, hvorvidt en automobil er afgiftspligtig efter stk. 1 a eller b."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. oktober 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte