Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
20. maj 1998
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift, som ændret ved landstingslov nr. 4 af 13. maj 1993, landstingslov nr. 14 af 28. oktober 1993, landstingslov nr. 11 af 13. juni 1994 og landstingslov nr. 17 af 3. november 1994, foretages følgende ændring:

1. § 3 affattes således:
"§ 3. Afgiften beregnes pr. bruttoton (BT) efter følgende satser:
1) Passagerskibe pr. påbegyndt døgn   0 kr. 70 øre.
2) Fiskefartøjer registreret som hjemmehørende i Danmark, på Færøerne eller i udlandet
pr. påbegyndt døgn   0 kr. 70 øre.
3) Skibe indrettet til transport af gods, samt andre skibe pr. påbegyndt uge   0 kr. 70 øre.
Stk. 2. For skibe, som alene har fået målt bruttotonnagen i bruttoregisterton, beregnes afgiften pr. BRT efter de i stk. 1 nævnte satser."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. maj 1998.
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte