Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
30. oktober 1998
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om Kirken

§ 1

I landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om Kirken som ændret ved landstingsforordning nr. 18 af 6. november 1997 foretages følgende ændringer:

1. Efter § 34 indsættes:
"§ 34a. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om kirkelige uddannelser og kurser, herunder om kursusgodtgørelse."

2. Samtidig ophæves § 2 i landstingsforordning nr. 2 af 6. juni 1997 om afhjælpning af præstemanglen.

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. december 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Konrad Steenholdt