Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 37
29. december 1998
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om gebyr for næringsbrev

I medfør af § 5, stk. 2 i landstingslov nr. 8 af 16. november 1984 om næringsvirksomhed i Grønland fastsættes:

 

§ 1. For udstedelse af næringsbrev og duplikateksemplar heraf betales et gebyr til Landskassen på 200 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 15 af 30. maj 1988 om gebyr for næringsbrev i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1998.
Pâviâraq Heilmann

/

Peder Munk Pedersen