Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 15
22. april 1998
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om ansættelse af udenlandske sygeplejersker i det grønlandske sundhedsvæsen

I medfør af § 3, stk. 4 i landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke fastsættes:

 

Autorisation.

§ 1. Ret til at udøve virksomhed som sygeplejerske i Grønland har kun den, der har modtaget autorisation i henhold til landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke.
Stk. 2. Til udenlandske sygeplejersker udstedesautorisation efter ansøgning til Landsstyret, når den udenlandske sygeplejerske opfylder de krav, der følger af overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet.
Stk. 3. For udenlandske sygeplejersker, der ikke er omfattet af ovennævnte overenskomst, udstedes autorisation efter vurdering af ansøgeren med udgangspunkt i de krav, der stilles af Sundhedsstyrelsen ved udenlandske sygeplejerskers ansøgning om dansk autorisation.

 

Vejledende regler for ansættelse af udenlandske sygeplejersker i Grønland.

§ 2. Udenlandske sygeplejersker, der efter meddelelse af grønlandsk autorisation, ønsker ansættelse i det grønlandske sundhedsvæsen, vurderes af den ansættende myndighed. Ved denne vurdering indgår personlige, faglige og andre kvalifikationer.   Som vejledende krav bør den udenlandske sygeplejerske have mindst:
1) 1 års praktisk og sproglig erfaring som sygeplejerske fra et nordisk land.
2) sprogkundskaber svarende til dansk på det niveau, der kræves ved prøve i dansk for udlændinge, Danskprøve 2.
3) eller sprogkundskaber på tilsvarende niveau i grønlandsk eller fuld beherskelse af nært beslægtet dialekt (inugtitut).

 

Ikrafttrædelse.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1998 .
Grønlands Hjemmestyre den 22. april 1998.
Marianne Jensen

/

Martha S. Abelsen