Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
6. november 1997
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer

§ 1

I landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, som ændret bl.a. ved landstingslov nr. 3 af 3. marts 1994 og senest ved landstingslov nr. 16 af 3. november 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 47, stk. l, affattes således:
"  Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger hertil, kan tilkendegive overfor den, der overtræder bestemmelserne i denne landstingslov, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen, og erklærer sig rede til, at varerne j f. § 46, stk. 3, konfiskeres, samt tillige erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale den i tilkendegivelsen angivne bøde."

2. § 47, stk. 3, affattes således:
"Stk. 3. Videre forfølgning bortfalder såfremt:
1) bøden betales i rette tid eller den bliver inddrevet efter vedtagelsen, og
2) der eventuelt tillige sker konfiskation af varer, jf. § 46, stk. 3.

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 10. november 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte