Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
6. juni 1997
Gældende

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland

§ 1.

I landstingsforordning nr. 16 af 30. oktober 1992 om søtransport af gods til, fra og i Grønland affattes § 2 således:

 

"§ 2. Bestemmelsen i § l gælder ikke for søtransport, der
1) udføres af skibe tilhørende eller chartret af danske statsmyndigheder og
statsinstitutioner,
2) er nødvendig for driften af de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i
henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret i Grønland,
3) udføres i forbindelse med virksomhed, der er omfattet af lov nr. 335 af 6. juni 1991
om mineralske råstoffer m.v. i Grønland, eller
4) udføres i Grønland udenfor det område, hvor der er i henhold til § 4, stk. 2 er givet
tilladelse til søtransport som eneret."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 1997.
Grønlands Hjemmestyre den 6. juni 1997
Lars Emil Johansen

/

Peter Grønvold Samuelsen