Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
2. maj 1996
Gældende

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab

§ 1.

I landstingsforordning nr. 12 af 28. oktober 1993 om etablering af et boligselskab foretages følgende ændringer:

1.  § 5 affattes således:
"§ 5. Landsstyret bemyndiges til som indskudskapital at indskyde eksisterende aktiver, hidrørende fra den nuværende boligadministration og fælleskontorer i form af bygninger, inventar og andre aktiver.
Stk. 2. Nettoprovenuet ved inddrivelse af hjemmestyrets restancer vedrørende udlejningsboligerne pr. 31. december 1994 kan tillige helt eller delvist indskydes i boligselskabet under forudsætning af vedtagelse heraf på en af landstinget vedtaget bevillingslov."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 15. maj 1996.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. maj 1996
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte