Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 37
19. december 1996
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om sagsbehandling og offentlighed i A/S Boligselskabet INI

I medfør af § 1, stk. 2 i landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og § 1, stk. 2 i landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen fastsættes:

 

§ 1. Bestemmelserne i landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning gælder for A/S Boligselskabet INI i det omfang selskabet, i henhold til landstingsforordning nr. 12 af 28. oktober 1993 om etablering af et boligselskab, har faet tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på Grønlands hjemmestyres eller en kommunes vegne.

§ 2. Bestemmelserne i landstingsloven om offentlighed i forvaltningen gælder for A/S Boligselskabet INI i det omfang selskabet i henhold til landstingsforordning nr. 12 af 28. oktober 1993 om etablering af et boligselskab har faet tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på Grønlands hjemmestyres eller en kommunes vegne.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. december 1996
Daniel Skifte

/

Kaj Kleist