Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 14
12. juli 1996
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om borgerligt ombud

§ 1.

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om borgerligt ombud foretages følgende ændringer:


1. § 5, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Lønfradrag som nævnt i stk. l kan dog, medmindre tjenestemanden erklærer sig indforstået med en anden afregningsmåde, for hver måned højst udgøre et beløb, der svarer til det månedlige vederlag eller de mødediæter, der er ydet for varetagelse af ombudet eller hvervet . "

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1996 med virkning fra den 1. april 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. juli 1996
Daniel Skifte

/

Jakob Janussen