Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
12. juni 1995
Gældende

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

§ 1

 

I landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud foretages følgende ændringer:


1.
§ 4, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. De bidrag, der vil kunne udbetales forskudsvis af det offentlige er følgende normalbidrag, uanset om der i det konkrete tilfælde er fastsat pligt til at betale større bidrag:
1) Almindeligt løbende underholdsbidrag.
2) Bidrag til moderens underhold i perioden to måneder før og en måned efter fødslen.
3) Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen.
4) Bidrag i anledning af barnets dåb.
5) Bidrag i anledning af barnets konfirmation, eller anden tilsvarende anledning."

2. § 5, stk. l og 2 affattes således:
"§ 5. De i § 4, stk. 2 nævnte normalbidrag fastsættes i finansloven.
Stk. 2. Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked offentliggør hvert år pr. 1. april og 1. oktober de aktuelle satser for underholdsbidrag efter § 4, stk. 2. "

3. § 5, stk. 3-5 ophæves.

 

§ 2

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. juli 1995.
Stk. 2. Gældende takster er fortsat gældende til den 31. december 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. juni 1995
Lars Emil Johansen

/

Benedikte Thorsteinsson