Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 16
3. november 1994
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer

§ 1

I landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, som senest ændret ved landstingslov nr. 3 af 3. marts 1994, foretages følgende ændringer:

 

1. § 11, stk. l affattes således:
"Skattedirektoratet kan meddele forretninger i lufthavne bevilling til afgiftsfri indførsel og afgiftsfrit salg af varer."

2. I § 11, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt. ændres "kiosker" og "kioskerne" til henholdsvis "forretninger" og "forretningerne".

3. I § 15, stk. 2 udgår "ikke afgiftspligtige".

4. Efter § 17, stk. l indsættes:
"Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om salg af afgiftsfri varer fra forretninger i lufthavne til personer, der indrejser til Grønland."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1994
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen