Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
3. november 1994
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil, som senest ændret ved landstingslov nr. 10 af 13. juni 1994, foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 9 indsættes:
"§ 9a. Indehavere af tilladelse til opstilling af automatspil kan veksle spillemærker o.l. vundet på gevinstgivende automatspil (enarmede tyveknægte) til almindelige betalingsmidler.
Stk. 2. Ved veksling afspillemærker o.l. finder bestemmelserne i landstingslov om lotteriafgift tilsvarende anvendelse."

2. § 10, stk. 1 og stk. 2 affattes således:
"Afgiften på automatspil udgør årligt:
1) for første gevinstgivende automatspil kr. 18.000, for det andet kr. 20.000 og for hvert af de efterfølgende kr. 22.000.
2) for første ikke gevinstgivende automatspil kr. 5.000, for det andet kr. 6.000 og for hvert af de efterfølgende kr. 7.000.
Stk. 2. Afgiften forfalder med en fjerdedel forud for hvert kvartal den 1. december, 1. marts, 1. juni og 1. september med sidste rettidige betalingsdag den 10. i forfaldsmåneden."

3. § 14, stk. 1 affattes således:
"Landsstyret kan fastsætte regler om gennemførelse af denne lov, herunder om indretning af automatspil, om indførsel og om benyttelse af disse, om fremlæggelse af dokumentation, om veksling, om kontrol og om afgivelse af oplysninger samt fastsætte regler om, at overtrædelse kan medføre tilbagekaldelse af udstedte tilladelser."

 

§ 2

§ 1, nr. 2 træder i kraft den 30. november 1994 med virkning første gang for afgiften vedrørende januar kvartal 1995, der forfalder den 1. december 1994.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 1 og nr. 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1994
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen