Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
13. juni 1994
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift, som senest ændret ved landstingslov nr. 14 af 28. oktober 1993, foretages følgende ændringer:


1.
I § 3, stk. 1, nr. 3 indsættes som nyt nr. 3:
"3) skibe indrettet til transport af gods, samt andre skibe .............. pr. påbegyndt uge 3 kr. 00 øre."

2. § 3, stk. 1, nr. 4 og § 3, stk. 2 ophæves.

3. I § 15 indsættes som stk. 4:
"Stk. 4. Bøden tilfalder landskassen."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 1994.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 1, nr. 1 har virkning fra og med den 1. januar 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. juni 1994
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen