Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
3. marts 1994
Gældende

Landstingslov om ændring af forskellige afgiftslove

§ 1

I landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, som ændret ved landstingslov nr. 3 af 13. maj 1993, foretages følgende ændringer:


1.
I § 46 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
"Stk. 4. Konfiskationer i henhold til stk. 3 sker til fordel for landskassen."

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. I § 47 indsættes som stk. 4:
"Stk. 4. Bøden tilfalder landskassen."

 

§ 2

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som ændret ved landstingslov nr. 2 af 6. maj 1993, foretages følgende ændringer:


1. I § 8 indsættes som stk. 5:
"Stk. 5. Bøden tilfalder landskassen."

2. I § 9 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
"Stk. 3. Konfiskationer i henhold til stk. 2 sker til fordel for landskassen."

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

 

§ 3

Landstingsloven træder i kraft straks ved bekendtgørelse i overensstemmelse med landstingslov nr. 11 af 20 oktober 1988 om landstinget og landsstyret § 25.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. marts 1994
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen