Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
4. marts 1994
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 17 af 28. oktober 1993, ændres i § 28, stk. 2, 1. pkt. "1. november" til: "1. december"

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. april 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. marts 1994
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen