Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
28. februar 1994
Ophævet

Landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg

§ 1.

I landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg, som ændret ved landstingslov nr. 29 af 30, oktober 1992, foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. 2 affattes således:
"§ 2, stk. 2. Forbrugerrådets sekretariatsfunktion varetages af forbrugerrådets sekretariat."

2. § 4 stk. 2, 2. pkt. affattes således:
"Forbrugerrådet kan delegere sin myndighed til forbrugerrådets sekretariat og forbrugerudvalgene."

3. § 5 affattes således:
"§ 5. Forbrugerrådet fastsætter selv sin forretningsorden."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft d. 1. april 1994
Grønlands Hjemmestyre, den 28. februar 1994
Lars Emil Johansen

/

Ove Rosing Olsen