Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 48
16. december 1994
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om udlejning af huse, hvortil der er ydet lån efter kapitel 4 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

§ 1.

I hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 22. marts 1994 om udlejning af huse, hvortil der er ydet lån efter kapitel 4 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri foretages følgende ændringer:

 

1. § 5, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Tilladelse til udleje kan betinges af, at lejer indbetaler huslejen til A/S Boligselskabet INI som afdrag på låntagers lån."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. december 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck