Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 46
16. december 1994
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om tilskud til kommunale udlejningsboliger.

§ 1.

I hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 22. marts 1994 om tilskud til kommunale udlejningsboliger foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. l, affattes således:
"§ 2. Det er en betingelse for opnåelse af tilskud til opførelse, udvidelse eller forbedring af kommunalt boligbyggeri,
1) at det støttede byggeri har en tilfredsstillende udformning i planmæssig og teknisk henseende, og
2) at kommunalbestyrelsen efter byggeprogrammets udarbejdelse antager A/S Boligselskabet INI til at forestå gennemførelsen af byggeriet fra planlægning til aflevering, medmindre landsstyret i særlige tilfælde tillader en anden byggeadministrator."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995




Grønlands Hjemmestyre, den 16. december 1994




Emil Abelsen

/

Peter Beck