Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 29
27. juni 1994
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om betaling for deltagelse i fritidsundervisning

I medfør af Landstingsforordning nr. 5 af 9. april 1992 om fritidsvirksomhed, § 16, stk. 2, fastsættes:


§ 1.
De kommunale myndigheder opkræver et gebyr på 100,00 kr. pr. deltager pr. hold for deltagelse i fritidsundervisning, jf. dog § 2.
Stk. 2. Gebyret betales ved tilmelding til et hold.
Stk. 3. Gebyret tilbagebetales, såfremt holdet ikke oprettes.
Stk. 4. Tilbagebetaling kan endvidere kun ske til de deltagere, der har fulgt undervisningen, hvis holdet må nedlægges indenfor 4 uger efter oprettelsen.

§ 2. Bestemmelsen i § 1 gælder ikke:
1) ved deltagelse i foredrag, enkeltfagsundervisning, og specialundervisning, jf. §§ 8, 9, og 12 i Landstingsforordning om fritidsvirksomhed, og
2) for børn og unge under 20 år, jf. § 4, stk. 1, i Landstingsforordning om folkeskolen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1994.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 5. august 1992 om betaling for deltagelse i fritidsundervisning.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. juni 1994

 


Marianne Jensen

/

Aqigssiaq Møller