Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 12
22. marts 1994
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om boligbørnetilskuds indregning i opgørelser efter § 17 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

I medfør af § 17, stk. 4 i landstingsforordning nr. l af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri fastsættes:

 

§ 1. Ved udfærdigelse af opgørelser efter § 17 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri skal boligbørnetilskud ikke indregnes i hjemmestyrets andel, jf. §§ 13 og 17, stk. 3, 2. punktum i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 22. marts 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck