Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 10
22. marsi 1994
Atorunnaartut

Kommunet inissiaataannut attartortittakkanut tapiissutit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat

Inissialiornermut tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaani nr. 1-imi 9. april 1992-imeersumi § 8 naapertorlugu aalajangersarneqarpoq:

 

§ 1. Sanaartugassanut ukununnga landskarsi tapiissuteqarsinnaavoq:
1) Kommuunet attartortittagassanik nutaanik inissialiornerinut,
2)Kommuunet attartortittakkatut inissiaatigisaasa allineqarnissaannut pitsanngorsaavigineqarnissaannullu, tassanili pingaarnerutinneqarlutik Naalagaaffimmit Namminersornerullutillu Oqartussanit tapiiffigineqarlutik sananeqarsimasut.
Imm. 2. Illoqarfinni Nanortalimmit Ilulissanut, Kangaatsiarli tassani ilaatinneqarani, nutaanik inissialiornissamut minnerpaamik piumasaqaataavoq inissiat akulikitsut/pukkitsut sananeqartarnissaat, tassa hektarimut minnerpaamik inissiat 35-it sananeqartartussanngorlugit. Taamaattorli inissialiorfiusimasut akorngini illunut ataasiakkaanut marloqiusanulluunniit naammaaqqutaallutik sananeqartussanut landskarsi tapiissuteqarsinnaavoq, tassa sanaartorfissani eqimasunik inissialiorfigineqar-
nissaminnut naleqqutinngitsuni.

§ 2. Kommuunit illuliassaminnut, alliliinissaminnut pitsanngorsaanissaminnulluunniit tapiif f igineqarsinnaanissaannut piumasaqaataavoq inissialiaq tapersiiffigineqartoq aaqqissuunneqarsimanermigut teknikkikkullu naammaginartumik ilusiliivigineqarsimassasoq.
Imm. 2. Inissiat inunikkoortuussapput pigissaarpasissuussanatillu aammalu sumiiffigisaminni teknikkikkut atortulersuutinik nalinginnaasumik atorneqartunik atortulersugaassallutik. Inissiat imatut sananeqarsimassapput inissarsiortut assigiinngitsut pisariaqartitaannut naleqquttuliaassallutik, soorlu kisimiittunut, ilaqutariinnut utoqqarnullu. Inissiat ilaat innarluutilinnut aairana qamutaasartunut naleqquttunngorlugit aaqqissorneqarsinnaasariaqarput.
Imm. 3. Inissialiassap ilusilersorneqarnerani pisortanit tapersiif f igineqarlutik inissialiaasartut pitsaassusii maannamut atuuttut malinneqassapput. Inissiat attartortinneqarneqassapput Namminersornerullutik Oqartussat attartortitsinerminni maleruagassaat malillugit.

§ 3. Ukiup tullissaanut aningaasanut inatsisissamut ilanngunneqartussatut kissaatigalugit inissialiornissamut tapiiffigineqarnissamut qinnuteqaatit kingusinnerpaamik 1. marts Kommunalbestyrelsimit tunniunneqarsimassapput. Taassuma saniatigut ukiuni tulliuttuni aningaasanut inatsisissamut missingersuusiornissaq eqqarsaatigalugu Kommunep inissialiornissamut pilersaarutai nalunaarutigineqassapput.
Imm. 2. Nutaamik inissialiornissamut qinnuteqaammut ilanngunneqassapput:
1) pilersaarusioqqaarnissamut najoqqutassaq inissialiassat amerlassusissaannik, qanoq ittuunnissaannik, angissusissaannik, inissisimaffissaannik, sanaartorfissamik pilersaarutit qanoq innerinik sananermilu aqutsisussamik nalunaarsuutitalik, kiisalu
2) akiusussanut missingersuusiaq C-overslag ukiuni sanaartorfiusussani aningaasartuutissanik agguataaraluni nalunaarsuiffiusimasoq.
Imm. 3. Inissiaareersut allineqarnissaannut pitsangorsaavigineqarnissaannullu qinnuteqaat makkuninnga ilaqartinneqassaaq:
1) B nr., inissiap qanoq ittuunera, inissisimaffia, suliassap suunera, kiisalu
2) akiusussanut missingersuusiaq C-overslag ukiuni sanaartorfiusussani aningaasartuutissanik agguataaraluni nalunaarsuiffiusimasoq.
Imm. 4. Kommunalbestyrelsep qinnuteqaataa tunngavigalugu isummerfigineqartassaaq Inatsisartut ukiumut tulliuttumut Aningaasanut Inatsisissaannut aningaasat qinnutigineqartut ilanngunneqassanersut. Aningaasanut Inatsisissamut Naalakkersuisut siunnersuutaasa saqquiraniunneqarnerinut atatillugu Kommunalbestyrelsi nalunaarfigineqartassaaq qinnutigineqartut ilanngunneqarsimanersut.

§ 4. Ukiumi sanaartugassat sanaartorneqalerfissaanni kingusinnerpaamik 1. marts Kommunalbestyrelsi Namminersornerullutik Oqartussanut sanaartugassanut akuersissutaagallartumik piniartassaaq.
Imm. 2. Qinnuteqaammut ilanngunneqassapput sanaartugassanut tamakkiisumik tunngavissaq, suliassamut immikkut ittumik nalunaarsuusiaq aamma piumasaqaatit immikkut ittut kiisalu sanaartugassamut missingersersuut B-overslag.
Imm. 3. Sanaartugassanut missingersersuutip B-overslagip imarissavai:
1) Suliassanut tamanut neqeroorutissatut naatsorsuutigineqartut, tassunga ilaassalluni illuliorfissaqqissunngorsaanissamut aningaasartuutissat,
2) aningaasartuutaajunnartussanut piareersimassutissat 10%,
3) siunnersortinut aningaasarsiarititassat,
4) illuliorfissaqqissunngorsaanissamut aningaasaleeqataassutaasinnaasut, matuma ataani attaviliinissanut aningaasartuutissat aamma pineqarlutik, kiisalu
5) aqutsinermut aningaasartuutissat.
Imm. 4. Sanaartugassap sananeqarnissaa ukiunut aningaasaliif f issanut arlalinnut piareersarneqarsimappat sanaartugassamut missingersersuut B-overslag ukiunut agguataarneqarsimassaaq. Taassuma saniatigut B-overslagi tunngavigalugu inissianut assigiinngitsunut akiliutissap naatsorsorneqarsimanera ilanngunneqassaaq.

§ 5. Sanaartugassap aallartivinneqarnissaa nallertinnagu Kommunalbestyrelsep Namminersornerullutik Oqartussanut akuerineqavittussanngorlugu sanaartugassamut tamakkiisumik akigitinniagaq, tassa A-overslag nassiutissavaa.
Imm. 2. A-overslagip imarissavai:
1) suliassanut tamanut neqeroorutitut takkussimasut inaarlugit isumaqatigiissutigineqarsimasut, matuma ataani illuliorfissaqqissunngorsaanissamut aningaasartuutissat aamma pineqarlutik,
2) aningaasartuutaajunnartussanut piareersimassutissat 5%,
3) siunnersortinut aningaasarsiarititassat,
4) illuliorfissaqqissunngorsaanissamut aningaasaleeqataassutissaajunnartut, attaviliinissamut akiliissutissat matumani aamma pineqarlutik, kiisalu
5) aqutsinissamut aningaasartuutit.
Imm. 3. Sanaartugassap sananeqarnissaa ukiunut aningaasaliiffissanut arlalinnut piareersarneqarsimappat sanaartugassanut tamakkiisumik akigitinniagaq A-overslag ukiunut agguataarneqarsimassaaq. Taassuma saniatigut ilanngunneqarsimassapput suliariumannittussarsiuussinermi imaqarniliaq, sananermi aqutsisussaq sanatitsisutullu nakkutilliisussaq pillugit nalunaarut aammalu A-overslag tunngavigalugu inissianut assigiinngitsunut ineqarnermut akiliutaalersussatut naatsorsuusiaq.

§ 6. Sanaartugassanut tamakkiisumik akigitinniakkat, tassalu A-overslag akuerineqarpat landskarsip sanaartugassanut tapiissutissai tunniunneqarsinnaalissapput.
Imm. 2. Akuersissulli atorunnaassaaq Namminersornerullutik Oqartussanit A-overslagip akuerineqavinnissaa sioqqullugu isumaqatigiissutissiaviit atsiorneqareersimappata imaluunniit sanaartugassat sananeqalereersimappata.

§ 7. Sulisussarsiuussisarneq pillugu Inatsisartut Inatsisaani il.il. aalajangersakkat malillugit Kommunalbestyrelsep sanaartugassat sulisussarsiuutissavai. Nutaanik sanaartornissami piumasarineqarpoq tamanut airanasumik sulisussarsiuussineqartarnissaa, tassa allatut iliortoqarnissaa Naalakkersuisunit akuersissutigineqarsimanngippat.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsep isumagissavaa sanatitsisutut nakkutilliinerup naammattumik paasisimasaqarluartumillu ingerlanneqarnissaa. Sanaartugassap ingerlanissaanik pilersaarutit saneqqunneqarpata, tak. § 5, tamanna ingerlaannaq Namminersornerullutik Oqartussanut nalunaarutigineqassaaq.
Imm. 3. Sanaartukkat sananeqarnerinut ingerlanneqalernerinullu atatillugu Kommunalbestyrelsep sananermi tunngassuteqartunut allanut pitsaassuserititassat qularnaarneqarnissaat piumasaqaatigisassaraa.
Imm. 4. Kommunalbestyrelsep qularnaassavaa ingerlatsinermut ilitsersuusiortoqarnissaa aammalu sanaartukkat ingerlanneqarnissaasa aserfallatsaalineqarnissaasalu siumut pilersaarusiorfigineqarsimanissaat.

§ 8. Sanaartornermut aningaasartuutit Kommuunep akilissavai.
Imm. 2. Taamaattorli aningaasartuutinut tapiiffigineqarsinnaatitaasunut aningaasartuuteqaraangami Kommuuni aningaasartuutiminut tapiiffigineqartarsinnaavoq. Tapiissutinik pissarsinissaq tamatigut nalunaarsuiffissatut ilitsersuusiami sukkulluunniit atuuttumi malitassat malillugit pisassaaq.

§ 9. Sanaaq naammassineqarpat Kommunalbestyrelsep atorneqarsinnaaneranut akuersissutip nuutsinnera Namminersornerullutik Oqartussanut nassiutissavaa.
Imm. 2. Sananermut naatsorsuutaagallartut suliarineqassapput atorneqalerneratalu kingorna qaammatit pingasut qaangiutinnagit naatsorsuutit taakku Namminersornerullutik Oqartussanut nassiunneqassapput.

§ 10. Naatsorsuutit kukkunersiuisumit atsiorneqarsimasut Namminersornerullutik Oqartussanut akuerisassanngorlugit nassiunneqassapput kingusinnerpaamik sananermut naatsorsuutaagallartut nassiunneqarf iannit ukioq ataaseq kingoqqullugu, tak. § 9, imm. 2.
Imm. 2. Sanaartukkanut ataasiakkaanut tapiissutissat angissusissaviat aalajangerneqartassaaq sanaartornermut naatsorsuutit kukkunersiuisumit atsiorneqarsimasut tunngavigalugit.

§ 11. Nalunaarut atulissaaq ulloq 1. april 1994.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 22. marts 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck