Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
22. marts 1994
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om forsikring af ejendomme, hvortil der ydes støtte efter landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

I medfør af § 6, stk. 2 i landstingsforordning nr. l af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri fastsættes:

 

§ 1. Byggeriet skal holdes forsikret både under opførelse, ved renovering og efter opførelse.

§ 2. Et hus, hvortil der ydes lån efter kapitel 4, 5 eller 6 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, skal holdes fuld- og nyværdiforsikret. Forsikringen skal som minimum omfatte brandskader og anden bygningsbeskadigelse i henhold til forsikringsselskabernes almindelige forsikringsbetingelser for parcelhusforsikring.

§ 3. For kommunale udlejningsboliger, hvortil der ydes tilskud efter kapitel 3 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, skal der tegnes en kombineret entrepriseforsikring (all-risk forsikring).

§ 4. En andelsboligforenings boliger, hvortil der ydes lån efter kapitel 7 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, skal holdes fuld- og nyværdiforsikret. Forsikringen skal som minimum omfatte brand- og anden
bygningsbeskadigelse, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. For rækkehus- eller etagehusbyggeri, skal der tegnes en kombineret entrepriseforsikring (all-risk forsikring) .

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. marts 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck