Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 14
28. oktober 1993
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift, som ændret ved landstingslov nr. 4 af 13. maj 1993, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 2 nr. 5 ændres "Grønlands Hjemmestyre" til: "Grønlands Hjemmestyres forvaltningsorganer".

2. § 2, nr. 7 ændres til:
"Skibe, som kun søger havn for at rette kompasser, søge lægehjælp, skifte mandskab, ilandsætte syge, døde eller skibbrudne eller ombordtage eller ilandsætte lods."

3. I § 3, stk. 1, nr. 3 og stk. 2 ændres "15 kr. 50 øre" til: "8 kr. 00 øre".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen