Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
28. oktober 1993
Ophævet

Landstingslov om optagelse af lån i udlandet.

§ 1. Landsstyret bemyndiges til at optage lån i udlandet til et samlet beløb svarende til 1.900 mio. kr.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. november 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 1 af 22. april 1993 om optagelse af lån i udlandet.
Grønlands Hjemmestyre den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen