Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 12
28. oktober 1993
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om et selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer i Grønland

§ 1.

I landstingslov nr. 10 af 22. november 1984 om etablering af et selskab til varetagelse af kulbrinteaktiviteter i Grønland foretages følgende ændringer:

 

1. Landstingslovens titel affattes således:
"Landstingslov om selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer."

2. Efter § l indsættes som ny § l a, der affattes således:
"§ la. Landsstyret bemyndiges til at indgå aftale med Energiministeren om udvidelse af rammerne for selskabets virksomhed til at omfatte aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. november 1993. Samtidig ophæves landstingslov nr. 2 af 2. april 1987 om ændring af landstingslov om etablering af et selskab til varetagelse af kulbrinteaktiviteter i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist