Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
15. oktober 1993
Ophævet

Landstingslov om tidsfrist for fastsættelse af de kommunale udskrivningsprocenter for 1994

§ 1. For kalenderåret 1994 ændres fristen for fastsættelse af den kommunale udskrivningsprocent i henhold til § 28, stk. 2, 1. pkt. i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som senest ændret ved landstingslov nr. 21 af 30. oktober 1992, fra inden 1. november 1993 til inden 1. december 1993.

§ 2. Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen