Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
13. maj 1993
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift foretages følgende ændringer:

 

1. I § 3, stk. 1, nr. 3 ændres "20 kr. 00 øre" til: "15 kr. 50 øre"

2. I § 3, stk. 2 ændres "20 kr. 00 øre" til: "15 kr. 50 øre"

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. april 1993
Grønlands Hjemmestyre, den 13. maj 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen