Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
6. maj 1993
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

§ 1

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter foretages følgende ændringer:

 

1. I § 1, stk. 1 indsættes som nyt nr. 3:

"Nr. 3. Ethanolholdige drikkevarer indeholdende:
a) 2,25-3,09 volumenpct. pr. liter 3 kr. 19 øre.
b) 3,10-4,09 volumenpct. pr. liter 6 kr. 95 øre.
c) 4,10-5,09 volumenpct. pr. liter 18 kr. 45 øre.
d) 5,10-7,09 volumenpct. pr. liter 25 kr. 84 øre.
e) 7,10-9,09 volumenpct. pr. liter 37 kr. 04 øre.
f) 9,10-12,09 volumenpct. pr. liter 52 kr. 02 øre.
g) 12,10-15,09 volumenpct. pr. liter 71 kr. 27 øre.
h) 15,10-18,09 volumenpct. pr. liter 92 kr. 47 øre.
i) 18,10-22,09 volumenpct. pr. liter 118 kr. 60 øre.
j) 22,10-26,09 volumenpct. pr. liter 150 kr. 12 øre.
k) 26,10-30,09 volumenpct. pr. liter 184 kr. 26 øre.
l) 30,10-35,09 volumenpct. pr. liter 224 kr. 46 øre
m) 35,10-45,09 volumenpct. pr. liter 289 kr. 21 øre.
n) 45,10-60,09 volumenpct. pr. liter 396 kr. 77 øre.
o) 60,10-100,00 volumenpct. pr. liter 472 kr. 97 øre."


2.
I § 1, stk. 1 indsættes som nyt nr. 7:

"Nr. 7. Cigarer, cerutter og cigarillos,
a) 3 gr. pr. stk. og derunder pr. stk.  0 kr. 80 øre
b) over 3 gr. pr. stk.  0 kr. 96 øre"


3. I § 1, stk. 1 indsættes som nyt nr. 8:

"Nr. 8. Cigaretter pr. stk.  1 kr. 37 øre."


4.
I § 1, stk. 1 indsættes som nyt nr. 9:

"Nr. 9. Røgtobak,
a) pladetobak, cut plug, granuleret o. lign. tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1,5 mm. pr. kg. 303 kr. 11 øre
b) andet pr. kg. 716 kr. 95 øre"

 

5. I § 1, stk. 1 indsættes som nyt nr. 10:

 

"Nr. 10.  Cigaretpapir, incl. hylstre  pr. stk. 0kr. 30 øre."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. maj 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen