Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 17
30. oktober 1992
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 16. juni 1987 om afgift af motorkøretøjer foretages følgende ændringer:

 

1. I § 2,stk. l, litra A ændres "kr. 4.440" til: "kr. 4.884"

2. I § 2,stk. l, litra B ændres "kr. 6.240" til: "kr. 6.864"

3. I § 2,stk. l, litra C ændres "Kr. 8.160" til: "kr. 8.976"

4. I § 2, stk. l, litra D ændres "kr. 2.400" til: "kr. 2.640"

5. I § 2 indsættes som stk. 4:
"Stk. 4. Skyldige afgifter kan inddrives i henhold til reglerne i den grønlandske retsplejelovs kap. 7 om tvangsfuldbyrdelse af skatte- og afgiftskrav, herunder at der kan ske tilbageholdelse i udbetaling af penge, der tilkommer skyldneren. "

6. § 4, stk. l affattes således:
"Stk. 1. Når et motorkøretøj afmeldes fra registeret, godtgøres den betalte afgift fra den 1. i den måned, som følger efter afmeldingen."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 15. november 1992.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 1 til 4 har virkning fra og med 1. april 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen